Photography

 
Image F64art är specialiserat på gamla fotografiska tekniker från de tidiga fotograferingsdagarna. F64art är också företaget för reklam, porträtt och företagsfotografering

F64art is specialized in old photographic techniques from the early days of photography. F64art is also the company for advertising, portrait and corporate photography
 
 
  • Booklets
  • Brochures
  • Catalogs
  • Portraits
  • Stock Photography
  • Digital Printing
  • Flyers
  • Inserts
 
 

Our Track Record

35 år av fotografi, examen från akademin i London. 25 års fotostudio med internationell kundkrets. Olika utställningar hemma och utomlands. Arbete har anlänt från privatpersoner och museer.

35 years of photography, graduated from the academy in London. 25 years of photo studio with international clientele. Various exhibitions at home and abroad. Work has arrived from private individuals and museums.